Načítání...

Dne 3. října se v prostorách IQ Roma servisu poprvé sešli rodiče studentů programu Gendalos. V příjemné neformální atmosféře se rodiče mohli více seznámit s fungováním programu. Zajímali se o to, jak se jejich dětem daří, v čem by mohli být nápomocni a byli informováni o možnostech stipendií.

Na začátku setkání došlo k seznámení rodičů s novými pracovnicemi programu. Následovalo představení programu Gendalos a prostor pro otázky rodičů, které se týkaly finanční podpory klientů. Pracovnice také rodičům více přiblížily, co organizace IQ Roma Servis co dělá a jaké nabízí služby. Mezi rodiči byl zájem především o činnost Centra pro rodiče s dětmi a kampaň Dža Andre lačhi škola,  proti segregaci a nekvalitnímu vzdělávání na segregovaných školách. Ukázalo se, že s těmito problémy se potýkají také rodiče studentů Gendalos.
Rodiče se také dozvěděli o aktivitách, které se na podzim v rámci Gendalosu chystají. Pro studenty jsou k dispozici skupinová doučování matematiky, češtiny a angličtiny, příprava na SCIO testy, kurzy čtenářské gramotnosti, organizace vánoční benefice nebo pomoc s propagací programu Gendalos.

Na závěr byli rodiče pozváni na další setkání rodičů, které proběhne v Muzeu romské kultury na začátku listopadu. Předpokládaný program je workshop s organizací In IUSTITIA na téma: násilí z nenávisti, diskriminace a šikana ve škole a jak se proti nim bránit. Setkání rodičů proběhlo v důvěrné a přátelské atmosféře, rodiče se aktivně zapojovali a připojovali své vlastní nápady k další spolupráci.

Setkání rodičů studentů Gendalos bylo realizováno za podpory projektu MŠMT.  Více informací o programu Gendalos můžete najít na jeho webových stránkách (http://gendalos.cz/) a na oficiální FB skupině (https://www.facebook.com/program.gendalos).