Načítání...

Dne 21. 9. se studenti zapojení do programu Gendalos sešli na prvním společném poprázdninovém setkání a zahájili tak spolu s pracovníky nový školní rok. Na setkání v prostorách IQ Roma Servis se studenti seznámili nejen s novým pracovním týmem programu Gendalos, ale především s nabídkou aktivit programu na další rok. Studenti se mohou nově zapojit do skupinového doučování, účastnit se literárních workshopů nebo se stát organizátory vánoční benefice.

První poprázdninové setkání Gendalos se neslo ve znamení seznamování studentů s novými pracovníky a plány pro nový školní rok. Tým Gendalos v nedávné době opustilo několik dlouholetých kolegů: Pepa, Klárka a Petra, s novou energií a nápady je však vystřídala Anežka, Hana a Lucia. Všechny nové členky pracovního týmu Gendalos si pro studenty připravily vtipné prezentace, ve kterých se jim představily. Celá skupina si pak zahrála zábavnou seznamovací hru „lidské bingo,“ během níž o sobě účastníci setkání zjišťovali různé zajímavosti a mohli se tak lépe poznat.

Hlavním bodem setkání Gendalos bylo představení všech aktivit, do nichž se studenti budou moci v novém školním roce zapojit. Základem zapojení v programu Gendalos zůstává dlouhodobá spolupráce s vybraným pracovníkem v průběhu studia během střední nebo vysoké školy. Ten je studentům k dispozici jako opora na cestě za jejich cíli, podporuje jejich přípravu do školy, pracovní příležitosti i další rozvoj.

Studenti zapojení v Gendalosu si tento rok mohou vybrat ze široké nabídky aktivit, jako jsou skupinová doučování matematiky, češtiny a angličtiny, příprava na SCIO testy, kurzy čtenářské gramotnosti, organizace vánoční benefice nebo pomoc s propagací programu Gendalos. Na závěr setkání se studenti mohli zapsat k těm aktivitám, které je nejvíce zaujaly a připojit také své vlastní nápady k dalšímu zapojení v Gendalosu. Setkání tak bylo zakončeno v radostném duchu plném nových plánů.

Program Gendalos funguje pod zapsaným spolkem IQ Roma servis již od roku 2012. Vznikl na základě potřeby intenzivnější podpory mladých romských studentů. Jeho hlavním posláním je podpora vzdělávání motivovaných a aktivních studentů ve věku od 15 do 26 let, kteří projevují zájem a snahu rozvíjet se a posouvat své hranice.

Setkání Gendalos bylo realizováno za podpory projektu MŠMT. Více informací o programu Gendalos můžete najít na jeho webových stránkách (http://gendalos.cz/) a na oficiální FB skupině (https://www.facebook.com/program.gendalos).